O nama

Centar za sigurnost d.o.o. je tvrtka osnovana 2004. godine. Osnovna djelatnost nam je pružanje usluga iz podruèja zaštite na radu i zaštite od požara.

Danas zapošljavamo i trajno usavršavamo niz diplomiranih inženjera i drugih visokoobrazovanih struènjaka koji svojim znanjem, struènošæu i entuzijazmom stoje na raspolaganju našim klijentima, te u potpunosti, struèno i ažurno pokrivamo svoje podruèje djelovanja.

Trajnim radom na struènosti osoblja i praæenjem novih tehnologija u polju nabavke mjerne i ispitne opreme i instrumentarija stekli smo ugled na tržištu. Podruèje pružanih usluga trajno i kontinuirano širimo i nadopunjujemo.

Tako danas, osim pružanja usluga u podruèju zaštite na radu i zaštite od požara takoðer sa uspjehom vodimo i CS Uèilište – ustanovu za obrazovanje odraslih.

Razvili smo niz obrazovnih oblika i programa u nivou srednjoškolskog obrazovanja odraslih verificiranih od nadležnog ministarstva, èime takoðer dokazujemo status ozbiljnih, struènih i respektabilnih konkurenata na tržištu te, nadamo se, aktivno doprinosimo sigurnosti radnika i radu u zdravom radnom i životnom okružju.
Centar za sigurnost 2017